_ Event & Report

Anmälan till årsstämman i Klimator AB och formulär för förhandsröstning

Anmälan till årsstämman i Klimator AB och formulär för förhandsröstning genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) omtillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020  research and innovation programme under grant agreement No 774187