GDPR - Integritetspolicy


Klimator AB värnar om din integritet och säkerhet. Vår dataskyddspolicy eller personuppgiftspolicy förklarar hur vi samlar in och använder personuppgifter, och var du har för rättigheter gentemot oss (se sektion 3 för vidare information). Som kund/leverantör till Klimator AB (Org.nr. 556617-7803) accepterar du den behandling som beskrivs i vår dataskyddspolicy. Klimator AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi hanterar, och regleras enligt dataskyddspolicyn samt upprättade avtal. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår process och hanteringen av dina personuppgifter. Vid avsevärda förändringar av policyn informerar vi dig detta via det kommunikationssätt som givits samtycke.

1. Ägarinformation
2. Cookies
2.1 Förklaring om webbplatsens användning av cookies
2.2 Hur lång tid cookies lagras
2.3 Hur man tar bort cookies
2.4 Hur man blockerar cookies
2.5 Vad cookies används till på klimator.se
2.6 Cookies från tredje part
- Google Analytics (trafikmätning)
- Google Adwords (annonsstatistik och inriktning)
- Facebook och Instagram (annonsstatistik och inriktning)
- Youtube (statistik och funktionalitet)
- Zendesk (statistik och funktionalitet)
3. Användning av personlig information
3.1 Kontakt angående personlig information
3.2 Skydd av personuppgifter
3.3 Tillsynsmyndighet
4.0 Upphovsrätt

1. Ägarinformation


Klimator Sverige
Arvid Hedvallsbacke 4411 33
Göteborg
E-post: support@klimator.se

2. Cookies

2.1 Förklaring om webbplatsens användning av cookies

Syfte med användning av kakor på webbplatsen: Interna cookies Externa / tredjeparts cookies
Teknisk funktionalitet JA JA
Trafikmätning JA JA
Annonsutförande (frekvens, användarmätning etc.) JA JA
Beteendebaserad individuellt riktad reklam JA JA

Denna webbplats använder cookies i enlighet med ovanstående syften. Encookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare för att känna igen din dator vidåterbesök. Det finns ingen personlig information lagrad i våra cookies.

2.2 Hur lång tid cookies lagras

Cookies raderar sig själva efter ett visst antal månader (kan variera), men de förnyas efter varje besök.

2.3 Hur man tar bort cookies

För vidare information om hur cookies fungerar och hur man kan ta bort och blockera dessa hänvisar vi till PTS (Post- och telestyrelsen) hemsida: https://www.pts.se/sv/privat/internet/integritet/kakor-cookies/

2.4 Hur man blockerar cookies

För vidare information om hur cookies fungerar och hur man kan ta bort och blockera dessa hänvisar vi till PTS (Post- och telestyrelsen) hemsida: https://www.pts.se/sv/privat/internet/integritet/kakor-cookies/

2.5 Vad cookies används till på klimator.se

Funktions cookies eller cookies från första part är information som sparas vid dit besök för att klimator.se skall fungera och se korrekt ut. Avböjer du dessa så kan du fortfarande besöka sidan, dock kan upplevelsen försämras för dig som användare.

2.6 Cookies från tredje part

Cookies från tredje part används för att hålla statistik över antal användare, samt information om geografi och intressen för våra användare för att anpassa innehåll och reklam därefter.

- Google Analytics (trafikmätning)

Vi använder Google Analytics-cookies för att mäta din användning av webbplatsen. Dessa mätningar används för att skapa statistik om användningen av webbplatsen samt för att hitta olägenheter på webbplatsen så att vi kan förbättra din användarupplevelse.Cookien innehåller ett slumpmässigt genererat ID som används för att känna igen din webbläsare när du läser en webbplats som använder Google Analytics. Cookien innehåller ingen personlig information och används endast för webbanalys.

Läs mer här: https://policies.google.com/privacy?hl=sv

Du kan välja bort Google Analytics-cookies här: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

- Google Adwords (annonsstatistik och inriktning)

Vi använder cookies från Google Adwords för att mäta annonsprestanda och rikta relevanta annonser till dig baserat på ditt beteende på vår webbplats. Registreringen i Google Adwords är anonym och innehåller ingen personlig information.

Läs mer här: https://policies.google.com/privacy?hl=sv

- Facebook och Instagram (annonsstatistik och inriktning)

Vi använder cookies från Facebook och Instagram för att mäta annonseringseffektivitet och rikta relevanta annonser till dig baserat på ditt beteende på vår webbplats. Registreringen i Facebook och Instagrams reklamsystem är anonym och innehåller inte personlig information.

Läs mer om Facebooks cookiepolicy här: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Läs mer om Instagrams cookiepolicy här: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

- Youtube (statistik och funktionalitet)

Vi använder inbäddade Youtube-videor som ställer in cookies på din enhet för att t.ex. samla in statistik.

Läs mer här: https://policies.google.com/privacy?hl=sv-

- Linkedin (annonsstatistik och inriktning)

Vi använder cookies från Linkedin för att mäta annonseringseffektivitet och rikta relevanta annonser till dig baserat på ditt beteende på vår webbplats. Registreringen i Linkdein är anonym och innehåller inte personlig information.

Läs mer här: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

- Zendesk (statistik och funktionalitet)

Vi använder Zendesk för hantering av förfrågningar via formulär som ställer in cookies på din enhet. Detta för att  formuläret skall fungera korrekt och kunna spara er förfrågan. Cookien innehåller ingen personlig information.

Läs mer här: https://www.zendesk.com/company/agreements-and-terms/cookie-policy/

3. Användning av personlig information

Personlig information ges aldrig till tredje part, såvida du inte uttryckligen samtycker till detta, och vi samlar aldrig in personlig information utan att du har gett oss denna information när du registrerar, köper eller deltar i en undersökning etc. Här samlas information om namn, adress, postnummer, e-post, kön, ålder, intressen, attityder och kunskap om olika ämnen.

Personlig information används för att genomföra köpet eller tjänsten för vilken informationen samlas in, t.ex. genom att skicka ut våra nyhetsbrev och kontaktformulär etc. Dessutom används informationen för att få större kunskap om dig och andra användare av webbplatsen. Denna användning kan bl.a. inkludera studier och analyser som syftar till att förbättra våra produkter och tjänster.

3.1 Kontakt angående personlig information

Om du vill ha tillgång till den information som registreras om dig hos oss kan du kontakta Klimators dataskyddsombud Silke Schau på silke.schau@klimator.se. Om felaktiga uppgifter har registrerats eller om du har andra invändningar kan du kontakta samma plats. Du har möjlighet att få inblick i vilken information som har registrerats om dig och du kan invända mot en registrering i enlighet med reglerna i GDPR.

3.2 Skydd av personuppgifter

Enligt GDPR måste din personliga information lagras säkert och konfidentiellt. Vi lagrar din personliga information på datorer och servrar med begränsad åtkomst, som finns i kontrollerade anläggningar, och våra säkerhetsåtgärder kontrolleras kontinuerligt för att avgöra om vår användarinformation hanteras korrekt, och samtidigt respekterar dina rättigheter som användare. Webbplatsen använder SSL, vilket innebär att kommunikationen mellan dig och vår webbplats är krypterad. Vi kan dock inte garantera 100 procent säkerhet för dataöverföring via Internet. Detta innebär att det kan finnas en risk att andra på ett oberättigat sätt tvingar åtkomst till information när data skickas och lagras elektroniskt. Du tillhandahåller alltså din personliga information på egen risk.

Personlig information raderas eller anonymiseras fortlöpande allt eftersom syftet med vilket den samlades in avslutas. Den snabba utvecklingen av Internet innebär att förändringar i vår behandling av personuppgifter kan bli nödvändiga. Vi förbehåller oss därför rätten att uppdatera och ändra dessa riktlinjer för behandling av personuppgifter. Om vi gör det kommer vi naturligtvis att korrigera det "senast uppdaterade" datumet längst ner på sidan. I händelse av betydande förändringar kommer vi att meddela dig i form av ett synligt meddelande på våra webbplatser. I den mån personuppgifter om dig behandlas har du rätt enligt GDPR att få information om vilka personuppgifter som kan tillskrivas dig. Om det visar sig att den information eller data som behandlas om dig är felaktig eller vilseledande har du rätt att kräva att den korrigeras, raderas eller blockeras. Du kan när som helst invända mot behandling av information om dig. Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke eller be oss lämna ut dina uppgifter till dig. Du har möjlighet att klaga på behandlingen av information och data som rör dig. Klagomål skickas till IMY (Integritetsskyddsmyndigheten).

3.3 Tillsynsmyndighet

Om du vill framföra klagomål som rör Klimator AB hantering av personuppgifter är det Integritestskydds Myndigheten (IMY) du ska vända dig till. Du hittar deras kontaktuppgifter på: https://www.imy.se/

4.0 Upphovsrätt

Allt material på webbplatsen skyddas av upphovsrättslagar liksom av internationella upphovsrättslagar ©.

Det är inte tillåtet att kopiera text, bilder, mönster, manus eller annat upphovsrättsskyddat material utan föregående skriftligt tillstånd.

Policyn uppdaterades: 2021-07-08


This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020  research and innovation programme under grant agreement No 774187