Klimator IoT Sensorer

  Vi leverer Internet of Things-løsninger til tekniske forvaltninger i kommuner og andre organisationer, som administrerer udendørs aktiver. Vores mission er at skabe data, der giver bedre viden, når der skal tages beslutninger om indsatser og anvendelse af ressourcer. Beslutninger, der kan bygge på fakta i stedet for formodninger.

  230320_W-sense-camera_solcell_3_2-2
  Scroll to see more

  IoT sensorer - Online tal fra naturen

  Klimator gør det let at øge mængden af helt lokale data fra naturen fra netop det sted, du har behov for. Det styrker din indsigt og giver målrettet viden til en detaljeret indsats, som vil ændre den måde, vi arbejder med naturen på. Fra faste rutiner til behovsdrevne ydelser. 

  Dine data kan andre også få glæde af. På den måde skaber vi sammen en stærk dækning af oplysninger, vi alle kan bruge for at optimere de ressourcer, vi bruger på og i naturen – for mennesker og naturens egen skyld.

  Flere sensortype

  Se sensortyper nedenfor for at lære mere om deres egenskaber og applikationer. Kontakt os for en uforpligtende samtale om, hvordan vi bruger vores sensorer og koncepter i dit projekt eller din løsning.

  Kontakt os
  P-sense second ENG - vandstand_2000x2000px

  Vandstandsmålinger i vandløb 

  Den digitale skalapæl bruges som erstatning for analoge aflæsninger af vandstanden i åer, vandløb, regnvand og overløbsbassiner. Det giver brugeren mulighed for at se den aktuelle vandstand online samt udviklingen af ​​vandstanden for den valgte sensor.

  Den digitale skalapæl leveres med en af nedenstående to typer sensorer:

  • Tryksensor: måler under vand og op mod vandspejlet. Er yderst velegnet til grødefyldte arealer
  • Ultralydssensor: måler oppe fra og ned på vandspejlet. Er let at installere i områder uden vegetation og kan spænde over store højdeforskelle i vandmængderne, som eksempelvis tidevand eller ekstreme hændelser.
  grundvandssensor_2000x2000px

  Måling i brønde og overløbsbygværker

  Ultralydsensoren leveres med en af nedenstående to typer montering:

  Under brønddæksler monteres sensoren på en speciel 4-armet holder, der installeres under kloakdækslet, hvor den måler vand i kloakken og registrerer bl.a. overløb, uvedkommende vand og tilstopninger

  Direkte på bygværker måler den oppe fra og ned på vandspejlet. Sensoren giver alarmmeldinger ved kritiske vandniveauer og kan dokumentere vandhøjder uden behov for manuelle tilsyn

  Brønde- og bygværksensoren kan placeres i alle miljøer, også korrosive, uden tanker for vejr-/vindforhold.

  Groundwater-sensor-1-1

  Grundvandssensor

  Grundvandmålere giver dig online viden om grundvandets højde og fluktuering, så du får et nutidigt overblik over grundvandes udvikling 

  Grundvandssensoren måler hvert 30. minut 24/7 - og sender som standad data hver 8. time. Sendeintervallet kan dog gøres både kortere og længere - alt efter dit behov.

  Vores kunder anvender digitale grundvandsmålinger som erstatning for analog aflæsning af grundvandetsfluktuationer.

  Grundvandsmåler leveres med en tryksensor som måler væskesøjlehøjde i boringen. Den levers som standart med 21 meter ledning, men kan specialbestilles i alle længder. 

  Kan placeres under dæksler og nede i boringer, så de er skærmet forhærværk m.m. 

  UR - rain_2000x2000px

  Regnmåler

  Den digitale regnsensor kan leveres alene eller i kombination med vores øvrige sensorer.

  • Regnsensor: Leverer nedbørsmålinger året rundt og giver viden om aktuel og historisk nedbør 
  • Regnsensor kombineret med digital skalapæl: Leverer nedbørsmålinger året rundt og giver viden om aktuel og historisk nedbør i kombination med vandstand på det pågældende sted
  • Regnsensor kombineret med glatførestation: Leverer nedbørsmålinger året rundt og giver viden om aktuel og historisk nedbør i kombination med vejtemperatur på det pågældende sted
  230320_W-sense-camera_solcell_3_2

  Iot Glatførestationer

  Optimer din vintervedligeholdelse med en intelligent, enkel og omkostningseffektiv sensorenhed. Ved at levere realtidsdata om, hvordan vejret påvirker de lokale vejforhold, kan myndighederne på et meget detaljeret lokalt niveau se, om der er behov for vintervedligeholdelse af vejene eller ej.

  Vejvejrstationen måler vejoverfladetemperaturen, lufttemperaturen og luftfugtigheden. Beregnede værdier er vejstatus og vejvejrudsigter (18/24 timer) for vejoverfladetemperatur, dugpunkt og nedbør.

  Installationen af ​​stationen tager kun omkring en time. Batterierne holder 36-48 måneder og kan nemt udskiftes

  Dørsensor

  Dørtællere kan bruges i mange sammenhænge, hvor du ønsker at gå fra fornemmelser af brugen af et givent rum eller bygning til fakta.

  Dørtællere er populære blandt vores kunder til måling af brugen af offentlige toiletter. Både for at måle antallet af brug men også for at undersøge variationen hen over dagen, ugen og året.

  Vores dørtællere bruger det såkaldte NB-netværk til at sende data. Derfor kan måleren også sende data, selvom den er inde i en bygning.  Persontællere

  Diskrete persontællere giver viden om borgeres brug samt behov for vedligehold og renovation. Uanset om der er tale om skove, parker, shelterpladser, løbe- eller mountainbike-ruter, er det gavnligt at kende besøgstallet. Både for at kunne fremhæve arealernes brug, men også for at sikre, at vedligeholdelsesindsatsen er korrekt afstemt.

  Vores persontællersensorer kan snildt opsættes rundt om i vores grønne arealer uden at genere hverken mennesker eller dyr. Persontælleren kan placeres i alle miljøer uden tanker for vejr-/vindforhold.

   

  Kontakt os for mere information

  Vi informerer om forskellige pakkeløsninger, priser og hvordan vi kan optimere netop din region.

  Kontakt os