_ Event & Report

Delårsrapport Q4

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2020

Koncernen

— Rörelsens intäkter uppgick till 3 325 TSEK (7 099 TSEK)

— Rörelseresultatet uppgick till -2 419 TSEK (3 597 TSEK)

— Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 449 TSEK (3 633 TSEK)

— Resultat efter skatt uppgick till -2 015 TSEK (3 337 TSEK)

— Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,16 kr (0,33 kr)

— Antal aktier per 2020-12-31 uppgick till 12 500 000 (10 000 000).

Helåret 1 januari – 31 december 2020

Koncernen

— Rörelsens intäkter uppgick till 10 714 TSEK (14 587 TSEK)

— Rörelseresultatet uppgick till -7 381 TSEK (1 193 TSEK)

— Resultat efter finansiella poster uppgick till -7 479 TSEK (1 153 TSEK)

— Resultat efter skatt uppgick till -7 045 TSEK (857 TSEK)

— Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,56 kr (0,09 kr)

Hela delårsrapporten finns bifogad nedan.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020  research and innovation programme under grant agreement No 774187