_ Event & Report

Delårsrapport Q3

Framgångsrik IPO och fortsatt fokus på marknadsbearbetning

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2020

Koncernen

— Rörelsens intäkter uppgick till 2 633 TSEK (2 236 TSEK)

— Rörelseresultatet uppgick till -1 707 TSEK (-1 808 TSEK)

— Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 746 TSEK (-1 812 TSEK)

— Resultat per aktie uppgick till -0,17 kr (-0,18 kr)

— Antal aktier per 2020-09-30 uppgick till 10 000 000.

9 månader 1 januari – 30 september 2020

Koncernen

— Rörelsens intäkter uppgick till 7 389 TSEK (7 489 TSEK)

— Rörelseresultatet uppgick till –5 041 TSEK (-2 403 TSEK)

— Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 038 TSEK (-2 408 TSEK)

— Resultat per aktie uppgick till -0,50 kr (-0,24 kr)

(Jämförelsetal inom parantes avser motsvarande period föregående år)

För mer information se bilaga.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020  research and innovation programme under grant agreement No 774187