Press Releases

_
May 31, 2021

[Regulatorisk] Delårsrapport 2021 Q1

Read more
_
May 19, 2021

[Regulatorisk] Klimator AB har rekryterat ny VD

Read more
_
May 18, 2021

[Regulatorisk] Kommuniké från årsstämman i Klimator AB (publ) den 18 maj 2021

Read more
_
April 27, 2021

[Regulatorisk] Styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner i Klimator AB (publ)

Read more
_
April 19, 2021

[Regulatorisk] Styrelsen och verkställande direktören i Klimator AB (publ) offentliggör härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Read more
_
April 16, 2021

[Regulatorisk] Riktad emission registrerad hos Bolagsverket

Read more
_
April 14, 2021

[Regulatorisk] Klimator AB: Kallelse till årsstämma

Read more
_
March 12, 2021

[Regulatorisk] Kommuniké från extra bolagsstämma i Klimator AB

Read more
_
March 10, 2021

Nyhetsbrev mars 2021 - VD har ordet

Read more
_
February 24, 2021

[Regulatorisk] Kallelse till extra bolagsstämma

Read more

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020  research and innovation programme under grant agreement No 774187