Styrelse

Per dagen för denna Bolagsbeskrivning består Bolagets styrelse av fem ledamöter. Samtliga styrelseledamöter är valda för tiden intill slutet av årsstämman 2022. I nedanstående tabell anges Bolagets styrelseledamöter, när de först valdes in i styrelsen samt huruvida de anses vara oberoende i förhållande till dels Bolaget och dess ledning, dels Bolagets större aktieägare.

_
Styrelseordförande

Per Danielsson

1962

Bakgrund och erfarenhet

Per har varit styrelseordförande i Klimator sedan mars 2020. Han är civilingenjör vid Chalmers tekniska högskola och har innehaft ledande befattningar inom Saab Ericsson Space och varit VD för flera mindre bolag under snabb tillväxt. Per är engagerad som Business coach inom EU för småbolag, där han bland annat är expert på utvärdering av EU-ansökningar. Pers breda erfarenhet bidrar med kunskap inom såväl organisationsveckling, strategi och finansiering som att genomföra affärer på internationell nivå.


Aktieinnehav

200 000 aktier via PerDan Invest AB. Per innehar även 50 000 teckningsoptioner i Bolaget. Per anses som oberoende i förhållande till Bolaget.


Pågående uppdrag

Styrelseledamot i AAC Clyde Space AB, PerDan Invest och Brf Tre Länkar. VD i PerDan Invest AB.


Tidigare uppdrag de senaste fem åren

Styrelseordförande i Finepart Sweden AB. Styrelseledamot i Provektor AB, Omniklima och Cobham Gaisler AB.

Delägarskap över 10 procent de senaste fem åren

PerDan Invest AB.
_
Styrelseledamot

Torbjörn Gustavsson

1961

Bakgrund och erfarenhet

Torbjörn är medgrundare av Klimator. Torbjörn har varit styrelseledamot sedan Bolaget grundades 2001. Han innehar en PhD inom vägklimatologi och har en lång forskningsbakgrund från Göteborgs universitet som lektor inom geovetenskap (eng. Earth Sciences). Torbjörn är expert inom mikro- och lokalklimat med över 30 års erfarenhet inom branschen och som engagerad inom ett flertal projekt relaterade till vägklimatologi. Torbjörn är ansvarig för forskning och utveckling på Klimator.


Aktieinnehav

4 200 000 aktier

Pågående uppdrag

Styrelseordförande i MetSense AB, OmniKlima AB och Pileus AB. Styrelseledamot i Gustinvest AB.


Tidigare uppdrag de senaste fem åren

Styrelseledamot i RoadIT AB. Under pågående uppdrag försattes RoadIT i konkurs. Konkursen avslutades den 5 oktober 2017. VD i OmniKlima AB.


Delägarskap över 10 procent de senaste fem åren

Klimator AB, MetSense AB, Gustinvest AB, OmniKlima AB och Incus HB.
_
Styrelseledamot

Jörgen Bogren

1961

Bakgrund och erfarenhet

Jörgen är medgrundare av Klimator. Jörgen har varit styrelseledamot sedan Bolaget grundades 2001. Han innehar en PhD inom vägklimatologi från Göteborgs universitet och över 40 års erfarenhet inom klimatologi med fokus på teknisk innovation. Jörgen är expert inom området vägyteförhållanden och har även erfarenhet som redaktör för världsledande tidningar inom vägklimatologi. Jörgen är ansvarig för konsultverksamheten på Klimator.


Aktieinnehav

4 200 000 aktier

Pågående uppdrag

Styrelseledamot i MetSense AB, Pileus AB och Jorginvest AB,


Tidigare uppdrag de senaste fem åren

Styrelseledamot i RoadIT AB och Omniklima AB. Under pågående uppdrag försattes RoadIT i konkurs. Konkursen avslutades den 5 oktober 2017.


Delägarskap över 10 procent de senaste fem åren

Klimator AB, Jorginvest AB, MetSense AB, Pileus AB, OmniKlima AB och Incus HB.
_
Styrelseledamot

Snjezana Simic

1973

Bakgrund och erfarenhet

Snjezana har varit ledamot i Klimator sedan mars 2020. Hon innehar en examen som Executive Key Account Manager från London Business School. Anställd sedan 2017 som Vice president, Head of Sales på Smart Eye AB som är noterat på Nasdaq First North. Med över 20 års erfarenhet inom försäljning och affärsutveckling inom teknikdrivna bolag som Smart Eye och Ericsson besitter Snjezana en bred internationell kompetens. Delaktig i flera design wins som Smart Eye erhållit under de senaste åren.

Aktieinnehav

-

Pågående uppdrag

Styrelseledamot i Olio Consulting AB.


Tidigare uppdrag de senaste fem åren

Styrelseledamot i OmniKlima AB och Brf Oliven.


Delägarskap över 10 procent de senaste fem åren

Inga aktuella eller tidigare innehav över 10 procent.
_
Styrelseledamot

Lars Brodal

1962

Bakgrund och erfarenhet

Styrelseledamot i Klimator sedan juli 2020. Lars har bred erfarenhet från entreprenörskap och har även arbetat i ledande befattningar i större företag. Lars har tidigare arbetat som VD i Finepart Sweden AB. Genom att ha granskat och varit rådgivare i ett flertal entreprenörsbolag har han skaffat sig omfattande kunskaper kring de utmaningar som ett växande företag ställs inför. Lars bedriver idag ett eget konsultföretag samt investerar i såväl onoterade som noterade bolag.


Aktieinnehav

12 500 aktier samt 20 000 teckningsoptioner.


Pågående uppdrag

Styrelseordförande i Ecofilm Scandinavia AB. Styrelseledamot i Mediaproducenterna Holding i Landvetter AB och Brodal Affärsutveckling i Landvetter AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren

Styrelseordförande och extern VD i Finepart Sweden AB.


Delägarskap över 10 procent de senaste fem åren

Mediaproducenterna Holding i Landvetter AB och Brodal Affärsutveckling i Landvetter AB (dotterbolag till Mediaproducenterna Holding i Landvetter AB).


Ledande befattningar

_
Verkställande direktör sedan 2021

Patrik Simson

1969

Bakgrund och erfarenhet

Patrik innehar en examen från Internationella Ekonomlinjen på Handelshögskolan i Göteborg. Han har dryga 20 års erfarenhet av inom IT och telecom varav större delen i ledande befattningar i framgångsrika företag så som Telia, Ericsson och Ascom Wireless Solutions. Patrik har en gedigen internationell erfarenhet inom försäljning och operations där han de senaste 6 åren innehaft VD-roller på bolag med en tydlig tillväxtagenda.


Aktieinnehav

145 000 teckningsoptioner

Pågående uppdrag

Styrelseledamot i Simpan Invest AB. Medlem i valberedningen för Frölunda Hockey Club

Tidigare uppdrag de senaste fem åren

-

Delägarskap över 10 procent de senaste fem åren

-
_
Head of Business Area Winter Maintenance & Sensor Solutions sedan 2018

Emil Danielsson

1970

Bakgrund och erfarenhet

Emil har en kandidatexamen inom medie- och kommunikationsvetenskap från Jönköpings universitet. Han har över 20 års erfarenhet inom digitalt drivna företag och har en lång erfarenhet av att identifiera, utveckla och driva digital transformation. Emil har tidigare varit försäljnings- och marknadschef på HV71, marknadschef på Destination Jönköping och VD för Litium AB. Emil är ansvarig för att driva och utveckla affärsområdet Winter Maintenance & Sensor Solutions.


Aktieinnehav

255 000 aktier via Evenstar AB.


Pågående uppdrag

Styrelseledamot i Evenstar AB, FC Production AB och Beechwood Consulting AB.


Tidigare uppdrag de senaste fem åren

Styrelseledamot i Hall Media AB, Litium AB, Starbright Consulting AB, Alfa Scandinavia AB och Brf Vätterbrus. VD i Litium AB.


Delägarskap över 10 procent de senaste fem åren

Evenstar AB och Qnister AB (via Evenstar AB).
_
Head of Business Area Automotive sedan 2022

Viktoria Bogren

1994

Bakgrund och erfarenhet

Viktoria har en Civilingenjörsexamen inom Maskinteknik från Chalmers Tekniska Högskola. Hon har fyra års erfarenhet inom företaget där hon drivit framgångsrika projekt. Från 2020 tog hon över ansvaret som produktägare för AHEAD, vilket även innebar en roll som tekniskt säljstöd för affärsområdet Automotive.


Aktieinnehav

13 930 aktier

Pågående uppdrag

-

Tidigare uppdrag de senaste fem åren

-

Delägarskap över 10 procent de senaste fem åren

-
_
Marketing Director sedan 2022

Hanna-Louise Widberg

1977

Bakgrund och erfarenhet

Hanna-Louise har lång erfarenhet inom marknad och kommunikation, både inom B2B och B2C. Hon har arbetat som marknadschef för koncernen Sauna 360 (gamla Tylö) med globalt ansvar och haft konsultuppdrag att ta fram en ny hemsida för Getinge. Hon har utvecklat ett training program för Yves Rocher där hon även hade ett legalt kommunikationsansvar för produkterna i Norden.


Aktieinnehav

-

Pågående uppdrag

-

Tidigare uppdrag de senaste fem åren

-

Delägarskap över 10 procent de senaste fem åren

-
_
Verkställande direktör och styrelseledamot Klimator DK ApS sedan 2021.

Søren Pedersen

1969

Bakgrund och erfarenhet

Verkställande direktör och styrelseledamot i Klimator DK ApS sedan januari 2021. Søren har en bred ledarskapserfarenhet inom affärsutveckling, både som konsult och som anställd. Huvudfokus genom hans karriär har varit inom teknologi och digitalisering. Søren är utbildad landskapsarkitekt och har en Executive MBA från AVT Business School i Köpenhamn.

Aktieinnehav

6371 aktier, 20 000 teckningsoptioner.

Pågående uppdrag

-

Tidigare uppdrag de senaste fem åren

-

Delägarskap över 10 procent de senaste fem åren

Inga aktuella eller tidigare innehav över 10 procent.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020  research and innovation programme under grant agreement No 774187